Adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelés jogcíme és célja

Az adatkezelő megnevezése: Gyura László EV.
Székhely: 2700 Cegléd, Csokonai utca 3.
Adószám: 68265450-2-33
Nyilvántartási szám: 51493529
Képviseli: Gyura László

Az adatkezelés megnevezése: A kinaitelefonjavitas.hu honlap látogatóinak ill. Gyura László EV. ügyfeleinek szerviz szolgáltatáshoz felhasznált adatok kezelése

Az adatkezelés célja: A kinaitelefonjavitas.hu üzemeltetéséhez kapcsolódó adatbázis kezelése. Javítási szolgáltatással kapcsolatos információ- és ajánlatkérés feltételének biztosítása, megrendelések rögzítése és kiszolgálása. A Gyura László EV. tevékenységével kapcsolatos hírlevelek, reklámok küldése ill. Facebook valamint Google Adwords hirdetések futtatása a honlap látogatói számára.

Az adatkezelés jogcíme: Az érintett önkéntes hozzájárulása (2011. évi CXII. törvény 5. § (1) a)) bekezdése alapján.

Kezelt adatok:

 • Név,
 • e-mail cím,
 • telefonszám,
 • szállítási cím,
 • számlázási cím,
 • készülék típusa,
 • hiba jellege,
 • hiba részletes leírása,
 • meglátogatott aloldalak,
 • IP cím.

A tényleges adatkezelés helye: Gyura László EV. székhelye (2700 Cegléd, Csokonai utca 3.) ill. a szerviz átvételi pontja (1082 Budapest, Nap utca 9).

Az átvételi ponton, a 1082 Budapest, Nap utca 9 szám alatt vagyonvédelmi és biztonsági okokból felvételt rögzítő videó kamerák találhatók. Az átvételi pontra való belépéssel hozzájárulsz a videó felvétel készítéséhez és rögzítéséhez. A videó felvételt 14 munkanapig tároljuk, utána automatikusan törlésre kerül.

A videó felvételt kizárólag vitás ügyek rendezésére, ill. rendőrségi feljelentés esetén használjuk fel.

Adatkezelés automatizáltsága: kézi és gépi.

Az adatok törlési határideje: A látogató ill. ügyfél önkéntes törlési kérelme, melyet minden hírlevél végén található leiratkozás linken, illetve a szerviz@kinaitelefonjavitas.hu címre küldött levélben megtehet.

Díjfizetéssel együtt járó események (bevizsgálás, javítás, kiegészítő eladás) során a számlázás alapjául szolgáló adatokat a 2000 évi C. törvény (számviteli törvény) alapján 8 évig kötelesek vagyunk tárolni. Ezek az adatok az ügyfél kérésére nem törölhetők.

Érintettek köre:

 • A kinaitelefonjavitas.hu oldalon díjkalkulációt végzők vagy hibabejelentést leadó felhasználók,
 • hírlevél feliratkozók,
 • honlap látogatók (lásd cookiek kezelése)
 • szerviz szolgáltatást igénybe vevő ill. kiegészítőt vásárló ügyfelek.

Az adatszolgáltató jogai: Adathordozhatósághoz való jog, törléshez (felejtéshez) való jog.

Az általad megadott adatokat  a Gyura László EV. kizárólag a kérdések megválaszolása, javítási megrendelés teljesítése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása, illetve hírlevél küldése céljából tárolja.

Adataidat harmadik fél részére nem adjuk át, kivéve, ha az a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozónkként működik közre, aki a Gyura László EV.-tól kapott adatokat semmilyen formában nem jogosult felhasználni, tárolni, illetve harmadik fél részére továbbadni.

Adataid kezelésekor a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII törvénynek megfelelően járunk el.

A díjkalkuláció ill. hibabejelentés feltétele, hogy az Adatvédelmi Tájékoztató megismeréséről nyilatkozz. A hírlevél küldéshez való hozzájárulást az erre szolgáló adatmező kipipálásával teszed meg.

A feliratkozás egyetlen kattintással bármikor megszüntethető bármelyik kinaitelefonjavitas.hu által küldött elektronikus levél legalsó sorában lévő leiratkozási linkre való kattintással.

Az adatkezelés felfüggesztését és az adataid törlését a szerviz@kinaitelefonjavitas.hu címre küldött e-mail üzenetben is kérheted.

Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át, csak abban az esetben, ha az a megrendelés, szervizelés, telefonos ügyintézés teljesítéséhez feltétlenül szükséges.

Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Szolgáltató adatfeldolgozót vehet igénybe:

Tárhelyszolgáltató

Pirín Kft.
1193 Budapest, Könyvkötő utca 49.
Cégjegyzékszám: 01-09-728005
Adószám: 13295969-2-43

Kapcsolatfelvétel az info@pirin.hu e-mail címen keresztül kezdeményezhető.

Futárszolgálat

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.
Cégjegyzékszám: 13-09-111755
Adószám: 12369410-2-44
E-mail: info@gls-hungary.com

Díjkalkuláció és hibabejelentő rendszer szolgáltatója

ActiveCampaign
1 N Dearborn, 5th Floor, Chicago, IL 60601, USA.
Telefon: +1 773 904-0945

Kapcsolatfelvétel az Active Campaing honlapján keresztül kezdeményezhető.

A fentieken túl a Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor.

Szolgáltató jogosult az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy részére továbbítani. Az adattovábbítás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint (3) bekezdése.

Vonatkozó jogszabályok

Az adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy ez irányú tevékenységét a mindenkor hatályos jogszabályok szerint végzi. Ezek a jelen dokumentum kiadásakor az alábbiak:

 • 2000. évi C törvény a számvitelről
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (a továbbiakban: elektronikus kereskedelmi törvény).
 • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (a továbbiakban: gazdasági reklámtörvény).
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról. A jogszabály legfrissebb állapota elérhető a net.jogtar.hu oldalán.

Cookie-k használata

A honlap látogatottságának független mérésére külső szolgáltató, a Google Analytics rendszerét használjuk. A látogatásodról gyűjtött adatokról és azok kezeléséről a Google Analytics tud felvilágosítást nyújtani.

Honlapunk a személyre szabott kiszolgálásod érdekében adatcsomagot, cookie-t (sütit) helyez el a számítógépeden.

A böngésződön keresztül a szolgáltató elérheti ezt a cookie-t, és lehetősége van arra, hogy összekapcsolja a korábbi és aktuális látogatásod információit.

A cookei-t a böngésződ Eszközök/Beállítások/Adatvédelem menüpontban tudod törölni. A cookei beállításokról a leggyakrabban használt Chrome böngésző súgójában találsz részletes leírást. Amennyiben másfajta böngészőt használd, annak súgójában keresd az erre vonatkozó információkat.

Honlapunk a Google Adwords remarketing követő kódjait is használja. A remarketing kód szintén cookie-kat használ arra, hogy lássuk, jártál már nálunk. Ezt a Google hirdetési beállítások felületén letilthatod. A letiltás után is fogsz hirdetések látni, de azok már nem lesznek az érdeklődési körödnek megfelelően testreszabottak.

Honlapunk a Facebook hirdetések követő kódját is használja, melyek a Facebook profilodba belépve, a Személyes hirdetési beállítások felületen tilthatók le.

Jogorvoslat

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő ügyfélszolgálata útján.

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az adatkezelő költségtérítést állapíthat meg.

Az adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

Az adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 • a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
 • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
 • a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha azt az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Honlap: http://naih.hu

Az információk tulajdonjoga

Kijelentjük, hogy Gyura László EV. birtokolja az oldalainkon látható információkat.

A kinaitelefonjavitas.hu oldalainak tartalmát és a kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.

A weboldalon szereplő blog bejegyzések és termék információk megosztása a Creativ Commons licence alapján forrásmegjelöléssel szabadon megosztható, de nem módosítható és nem értékesíthető.

A honlap tartalmáról, és a honlapról letölthető információs anyagokról tilos bármilyen olyan másolatot készíteni, bármilyen módon sokszorosítani, nyilvánosan bemutatni, részben vagy egészben közzétenni, saját hasonló terméket, szolgáltatást létrehozni a termék alapján, amelyhez a szerző ill. a jogtulajdonos előzetesen nem járult hozzá, és amelyen szerzőségük nem került feltüntetésre.

Amennyiben a www.kinaitelefonjavitas.hu weboldalon szereplő bármilyen saját (szöveg, képi, videó, ábra, infografika vagy egyéb) tartalmát más személy vagy cég honlapján vagy bármely más online vagy offline felületén vagy eszközén, bizonyíthatóan azonos vagy nagy mértékben hasonló formában megjelenik, a weboldal üzemeltetője (Gyura László EV) másolt oldalanként 50.000 Ft / nap összegű kötbért számláz a jogtalan felhasználónak.

A kötbért a felfedezést napjától számítva addig a napig kerül felszámításra, amely napon a kérdéses tartalmakat a jogtalan felhasználó véglegesen eltünteti saját felületéről. Szöveg esetén másolt oldalnak minősül, ha az átvétel az adott teljes oldal tartalom 10%-ánál nagyobb mértékben tartalmazza a nem engedélyezetten átvett tartalmat. Kép, videó, ábra, infografika átvétele és felhasználása esetén bármely átvett tartalom teljes oldalnak számít. Az átvétellel és a felhasználással a felhasználó kifejezetten elfogadja ezen kötbér megállapodást. A fent említett tartalmak átvételének és felhasználásának bizonyítására közjegyzői internetes tartalomtanúsítást alkalmazunk, amely közokirat. A közokirat költségét a kötbérrel együtt a jogtalan felhasználó köteles megtéríteni.

Hatályos: visszavonásig.
Utolsó módosítás időpontja: 2020. május 15.

FEL